VOTED FOR { "voter" : "tlosfairvote", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "blocksmithio", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosbarcelona", "eosdublinwow", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eosvibesbloc", "goodblocktls", "octagontelos", "southafrica1", "swedencornet", "teleclipse24", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosgreenbp", "telosintasia", "telosmadrid1", "telosmiamibp", "telosuknodes", "telosunlimit", "tlosimperabp", "tokenika4tls", "votedutcheos", "votetelosusa"] }
RECEIVED VOTES FROM
NAME NUMBER OF VOTES