shieldsproxy
VOTED FOR { "voter" : "shieldsproxy", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "alohaeosprod", "argentinatls", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksideita", "blocksmithio", "cryptolions1", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosbarcelona", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosriobrazil", "goodblocktls", "southafrica1", "teamgreymass", "telosgermany", "telosmiamibp", "telosuknodes", "tlosimperabp", "tlscafeblock", "vote4scatter", "votedutcheos", "votetelosusa"] }
RECEIVED VOTES FROM
NAME NUMBER OF VOTES
shieldsproxy 52,893
g4ydmnbtgyge 0
g4zdanrugqge 0