ibreakurshit
VOTED FOR
RECEIVED VOTES FROM
NAME NUMBER OF VOTES
ibreakurshit 211,126
telosusahodl 0
eosdublinwow 0
cj.tf 0