96335736

Block Num

telosmadrid1

Block Producer

2020-06-24T21:39:44.500

Date

05bdf7785ba220fcbb6cb8316a36c851a62566fd2f9938dd84201fc46b126c86

Block Id

SIG_K1_Kdtg4V1KBNUNXjCiqCrXEJra97s26FWAYqoVwfxPw5dEDFSbXv5ZHopc8UkxmXNjxSsW2ZPg4JhwBAJdD6nPgYzy9sRecv

Producer Signature

2

n of transactions