54853713

Block Num

eosbarcelona

Block Producer

2019-10-27T16:57:26.000

Date

03450051b8a0a9799fa03222c4410a1c16beb77ce0d29c1f8e67af7cca79e082

Block Id

SIG_K1_K8nfXKTQWFdYAcV57nZKTzFHj5natM28VZqHhHcyAZtKef7TcVHv194yZW6J9FxntjCz33PcYMCFGFDfdMVwvAmhAxE5pb

Producer Signature

3

n of transactions