kinghodler22
51,433.3995 TLOS
227.6181 TLOS in REX

51202.7815 TLOS

UNSTAKED

3.0000 TLOS

STAKED

NET 0.0000 / CPU 0.0000

UNSTAKING

4.44 ms. / 0.00 hr.

CPU 2.90 TLOS

0.86 KB / 0.00 GB

BANDWIDTH 0.10 TLOS

3.79 KB / 5.37 KB

MEMORY USAGE 70.64 %
TOKENS
VOTES Proxy : bloksioproxy
Showing 1 to 51 entries
ACTIONS
DATE BLOCK TRX TYPE DATA
2020-09-20T04:20:01.000 111392829 f22ba7... transfer amount: 100.4646 from: eosio.rex {symbol=TLOS, quantity=100.4646 TLOS, memo=withdraw from REX fund, to=kinghodler22}
2020-09-20T04:20:01.000 111392829 f22ba7... withdraw amount: 100.4646 TLOS owner: "kinghodler22"
2020-09-20T04:20:01.000 111392829 f22ba7... sellrex from: kinghodler22 {rex=822202.0416 REX}
2020-09-20T04:18:29.500 111392646 c6974b... transfer amount: 4500 from: eosio.rex {symbol=TLOS, quantity=4500.0000 TLOS, memo=withdraw from REX fund, to=kinghodler22}
2020-09-20T04:18:29.500 111392646 c6974b... withdraw amount: 4500.0000 TLOS owner: "kinghodler22"
2020-09-20T04:18:29.500 111392646 c6974b... sellrex from: kinghodler22 {rex=36827989.0323 REX}
2020-09-20T04:18:02.000 111392591 dc08bc... transfer amount: 14462.7881 from: eosio.rex {symbol=TLOS, quantity=14462.7881 TLOS, memo=withdraw from REX fund, to=kinghodler22}
2020-09-20T04:18:02.000 111392591 dc08bc... withdraw amount: 14462.7881 TLOS owner: "kinghodler22"
2020-09-20T04:18:02.000 111392591 dc08bc... sellrex from: kinghodler22 {rex=118363422.5606 REX}
2020-09-20T04:17:20.500 111392508 d8117c... transfer amount: 19283.7173 from: eosio.rex {symbol=TLOS, quantity=19283.7173 TLOS, memo=withdraw from REX fund, to=kinghodler22}
2020-09-20T04:17:20.500 111392508 d8117c... withdraw amount: 19283.7173 TLOS owner: "kinghodler22"
2020-09-20T04:17:20.500 111392508 d8117c... sellrex from: kinghodler22 {rex=157817895.3834 REX}
2020-09-20T04:16:48.000 111392443 043aa9... transfer amount: 12855.8115 from: eosio.rex {symbol=TLOS, quantity=12855.8115 TLOS, memo=withdraw from REX fund, to=kinghodler22}
2020-09-20T04:16:48.000 111392443 043aa9... withdraw amount: 12855.8115 TLOS owner: "kinghodler22"
2020-09-20T04:16:48.000 111392443 043aa9... sellrex from: kinghodler22 {rex=105211929.9828 REX}
2020-06-26T14:27:02.000 96628876 42a74b... transfer amount: 1 from: ecoinairdrop {symbol=ECOIN, quantity=1.0000 ECOIN, memo=, to=kinghodler22}
2020-06-09T11:32:07.000 93676633 1be3ba... unstaketorex amount: 98 receiver: kinghodler22 owner: "kinghodler22" {from_cpu=98.0000 TLOS, from_net=0.0000 TLOS}
2020-05-30T12:24:39.500 91959760 1f5e0a... buyrex amount: 48934.6336 TLOS from: kinghodler22
2020-05-30T12:24:39.500 91959760 1f5e0a... transfer amount: 48934.6336 from: kinghodler22 {symbol=TLOS, quantity=48934.6336 TLOS, memo=deposit to REX fund, to=eosio.rex}
2020-05-30T12:24:39.500 91959760 1f5e0a... deposit amount: 48934.6336 TLOS owner: "kinghodler22"
2020-05-30T12:24:39.500 91959760 1f5e0a... voteproducer proxy: bloksioproxy producers: [] voter: kinghodler22
2020-05-30T12:17:20.500 91958882 eef183... voteproducer proxy: producers: [alohaeosprod, cryptolions1, cypherglasss, dmaildotcobp, eosbarcelona, eosdublinwow, eosiodetroit, eosphereiobp, eosriobrazil, eosvenezuela, infinitybloc, southafrica1, teloscentral, telosglobal1, telosgreenbp, telosintasia, telosmiamibp, tlscafeblock, votedutcheos, votetelosusa] voter: kinghodler22
2020-05-30T12:16:12.000 91958745 ae4faf... transfer amount: 100 from: kinghodler22 {symbol=TLOS, quantity=100.0000 TLOS, memo=stake bandwidth, to=eosio.stake}
2020-05-30T12:16:12.000 91958745 ae4faf... delegatebw amount: 100 stakeCpuQuantity: 100.0 stakeNetQuantity: 0.0 from: kinghodler22 receiver: kinghodler22 transfer: false
2020-05-14T05:03:59.000 89150746 c9b9c4... transfer amount: 17090.4276 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=17090.4276 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011999","count":"17090.4276","random":"200514130328579048"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:58.000 89150744 01288f... transfer amount: 928.14 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=928.1400 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011998","count":"928.1400","random":"200514130328681934"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:57.500 89150743 f190a8... transfer amount: 119.76 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=119.7600 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011997","count":"119.7600","random":"200514130328365719"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:56.000 89150740 566fe8... transfer amount: 0.0025 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=0.0025 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011758","count":"0.0025","random":"200514130328822749"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:56.000 89150740 740e86... transfer amount: 85.7849 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=85.7849 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011757","count":"85.7849","random":"200514130328280599"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:54.500 89150737 b8b053... transfer amount: 317.2812 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=317.2812 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011743","count":"317.2812","random":"200514130328376549"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:53.000 89150734 676e98... transfer amount: 350.5125 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=350.5125 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011743","count":"350.5125","random":"200514130328918863"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:53.000 89150734 95f907... transfer amount: 0.0043 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=0.0043 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011738","count":"0.0043","random":"200514130328670493"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:51.500 89150731 673c61... transfer amount: 698.0176 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=698.0176 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011732","count":"698.0176","random":"200514130328566710"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:50.000 89150728 852e47... transfer amount: 335.4469 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=335.4469 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011702","count":"335.4469","random":"200514130328588230"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:48.000 89150724 171be7... transfer amount: 672.2852 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=672.2852 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011701","count":"672.2852","random":"200514130328356522"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:46.000 89150721 d85e5a... transfer amount: 110.778 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=110.7780 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011653","count":"110.7780","random":"200514130328126465"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:46.000 89150721 8a9930... transfer amount: 0.002 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=0.0020 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011652","count":"0.0020","random":"200514130328618153"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:42.500 89150714 fe62c8... transfer amount: 75.1793 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=75.1793 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011642","count":"75.1793","random":"200514130328173755"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:42.000 89150713 fb151a... transfer amount: 0.0006 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=0.0006 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011587","count":"0.0006","random":"200514130328097236"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:42.000 89150713 9b5d82... transfer amount: 722.552 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=722.5520 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011591","count":"722.5520","random":"200514130328928171"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:42.000 89150713 b7e120... transfer amount: 199.6 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=199.6000 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011586","count":"199.6000","random":"200514130328170642"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:40.500 89150710 dbe441... transfer amount: 72.6792 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=72.6792 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011185","count":"72.6792","random":"200514130328827357"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:38.000 89150705 a5d00b... transfer amount: 22.8742 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=22.8742 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.011149","count":"22.8742","random":"200514130328597205"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:36.500 89150702 c14d52... transfer amount: 110.123 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=110.1230 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010993","count":"110.1230","random":"200514130328863760"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:36.000 89150701 b0839a... transfer amount: 111.4826 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=111.4826 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010859","count":"111.4826","random":"200514130328138088"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:34.500 89150698 5358ed... transfer amount: 12317.8733 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=12317.8733 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010586","count":"12317.8733","random":"200514130328291998"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:34.500 89150698 c61b7b... transfer amount: 0.0008 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=0.0008 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010585","count":"0.0008","random":"200514130328813677"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T05:03:34.500 89150698 d8c3f0... transfer amount: 9980 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=9980.0000 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010600","count":"9980.0000","random":"200514130328772498"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T04:37:48.000 89147617 a8715c... transfer amount: 4164.2695 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=4164.2695 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010586","count":"4164.2695","random":"200514123743373684"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T04:37:48.000 89147617 c153c0... transfer amount: 0.0019 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=0.0019 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010584","count":"0.0019","random":"200514123743202822"}, to=kinghodler22}
2020-05-14T04:37:48.000 89147617 91371f... transfer amount: 549.5545 from: newdex {symbol=TLOS, quantity=549.5545 TLOS, memo={"type":"delivery-transfer","symbol":"eosio.token-tlos-eos","price":"0.010585","count":"549.5545","random":"200514123743872868"}, to=kinghodler22}