gyztinjqgage
102,719.8611 TLOS
102,713.8612 TLOS in REX

0.0000 TLOS

UNSTAKED

6.0000 TLOS

STAKED

NET 0.0000 / CPU 0.0000

UNSTAKING

1.09 ms. / 0.00 hr.

CPU 3.00 TLOS

0.33 KB / 0.01 GB

BANDWIDTH 3.00 TLOS

10.65 KB / 76.95 KB

MEMORY USAGE 13.84 %
TOKENS
49459.7764 CNT
0.0066 QBE
75.0000 VIITA
110.0002 ACORN
49459.7764 ROBO
49460.0000 TLOSDAC
VOTES { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["alohaeosprod", "atticlabtlbp", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "dmaildotcobp", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "telosarabia1", "telosboston1", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "teloskitchen", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
Showing 1 to 200 entries
ACTIONS
DATE BLOCK TRX TYPE DATA
2019-09-15T23:07:43 47650042 b343a8... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 79, "direction" : 0 }
2019-09-15T22:48:15 47647705 abb0a9... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 77, "direction" : 0 }
2019-09-15T22:46:06 47647446 f90b9a... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 78, "direction" : 1 }
2019-09-12T20:06:59 47110448 6526fa... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 62, "direction" : 1 }
2019-09-12T20:04:18 47110126 01a192... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 74, "direction" : 1 }
2019-09-12T20:02:40 47109930 119319... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 75, "direction" : 1 }
2019-09-12T19:46:06 47107946 7516dd... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["alohaeosprod", "atticlabtlbp", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "dmaildotcobp", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "telosarabia1", "telosboston1", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "teloskitchen", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
2019-09-09T00:43:35 46452573 b0f603... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 77, "direction" : 1 }
2019-09-09T00:42:05 46452394 d08d73... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 76, "direction" : 0 }
2019-09-09T00:39:24 46452072 1e4e43... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 29, "direction" : 1 }
2019-09-08T01:58:04 46288711 152b50... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bigironbptex", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "telosarabia1", "telosboston1", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "teloskitchen", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
2019-09-08T01:56:38 46288539 c5279c... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bigironbptex", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "telosarabia1", "telosboston1", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "teloskitchen", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
2019-09-04T13:39:17 45681903 c6df53... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "telosarabia1", "telosboston1", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "teloskitchen", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tokenika4tls"] }
2019-08-20T18:30:35 43127016 b3bf8d... unstaketorex { "owner" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "from_net" : "50055.5000 TLOS", "from_cpu" : "50055.5000 TLOS" }
2019-08-20T18:28:04 43126716 adf08c... buyrex { "from" : "gyztinjqgage", "amount" : "0.1869 TLOS" }
2019-08-20T18:27:34 43126656 a58447... deposit { "owner" : "gyztinjqgage", "amount" : "0.1869 TLOS" }
2019-08-20T05:35:07 43034045 419fd6... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bigironbptex", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "minerpoolblk", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tlosimperabp", "tlosportugal", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
2019-08-17T21:03:34 42628006 9dad3a... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "bigironbptex", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "minerpoolblk", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tlosimperabp", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
2019-08-17T20:21:40 42622976 b9fa9d... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "50048.5000 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "50048.5000 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-08-17T18:47:59 42611736 bc71b4... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "bigironbptex", "blocksmithio", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "minerpoolblk", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "teloscantons", "telosgermany", "telosintasia", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "tlosimperabp", "tokenika4tls", "votetelosusa"] }
2019-08-17T18:39:55 42610766 205f0d... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 54, "direction" : 1 }
2019-08-17T18:39:54 42610764 a8e0e5... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-08-11T19:20:15 42097469 ce0d98... refund { "owner" : "gyztinjqgage" }
2019-08-11T19:22:14 41579477 1527a5... undelegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "unstake_net_quantity" : "49993.0721 TLOS", "unstake_cpu_quantity" : "49993.0721 TLOS" }
2019-08-05T23:25:02 40573784 34b136... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 30, "direction" : 2 }
2019-08-05T23:25:01 40573783 9b1451... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-08-05T23:24:28 40573718 9363fc... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 26, "direction" : 2 }
2019-08-05T23:24:28 40573716 601d69... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-08-05T23:23:57 40573654 986bbc... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 25, "direction" : 1 }
2019-08-05T23:23:56 40573652 fcc5d9... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-08-05T23:22:05 40573434 ec2b69... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 27, "direction" : 1 }
2019-08-05T23:22:05 40573432 a8adb1... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-08-05T23:20:50 40573285 705b76... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 28, "direction" : 1 }
2019-08-05T23:20:50 40573284 ff0a22... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-08-05T23:20:25 40573234 c5f360... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 29, "direction" : 1 }
2019-08-05T23:20:24 40573232 f01cb4... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-07-10T13:39:13 36025505 bc0f70... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "tcrp11111552", "quantity" : "1.0000 ACORN", "memo" : "" }
2019-07-10T13:38:38 36025434 fee6a5... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "tcrp11111552", "quantity" : "1.0000 ACORN", "memo" : "" }
2019-07-10T13:36:15 36025149 e27b16... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "tcrp11111552", "quantity" : "1.0000 ACORN", "memo" : "" }
2019-07-10T13:33:05 36024768 1f2776... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "kainosblkpro", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "swedencornet", "telawakeiobp", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "theteloscope", "tlosimperabp", "tlsvenezuela"] }
2019-07-01T21:47:53 34531703 6309aa... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 24, "direction" : 1 }
2019-07-01T21:47:52 34531701 8c32a0... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-07-01T21:47:35 34531666 08e5b0... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 24, "direction" : 0 }
2019-07-01T21:47:34 34531664 fc9d11... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-07-01T21:47:09 34531615 190150... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 24, "direction" : 1 }
2019-07-01T21:47:08 34531613 24f41e... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-06-27T15:58:21 33801641 2843e1... transfer { "from" : "newdex", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "76.6606 TLOS", "memo" : "{\"type\":\"delivery-transfer\",\"symbol\":\"qubicletoken-qbe-tlos\",\"price\":\"0.0100\",\"amount\":\"76.6606\",\"random\":\"190627235730673637\"}" }
2019-06-27T15:58:21 33801641 07f864... transfer { "from" : "newdex", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "0.0001 TLOS", "memo" : "{\"type\":\"delivery-transfer\",\"symbol\":\"qubicletoken-qbe-tlos\",\"price\":\"0.0150\",\"amount\":\"0.0001\",\"random\":\"190627235730644843\"}" }
2019-06-27T15:58:10 33801630 003ca3... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "newdex", "quantity" : "7673.7400 QBE", "memo" : "{\"type\":\"sell-limit\",\"symbol\":\"qubicletoken-qbe-tlos\",\"price\":\"0.0100\",\"count\":\"7673.7400\",\"amount\":\"76.7374\",\"channel\":\"web\"}" }
2019-06-27T15:57:21 33801521 f30b1a... transfer { "from" : "newdex", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "34.3769 TLOS", "memo" : "{\"type\":\"delivery-transfer\",\"symbol\":\"qubicletoken-qbe-tlos\",\"price\":\"0.0150\",\"amount\":\"34.3769\",\"random\":\"190627235630218137\"}" }
2019-06-27T15:57:05 33801513 57b060... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "newdex", "quantity" : "2294.0866 QBE", "memo" : "{\"type\":\"sell-limit\",\"symbol\":\"qubicletoken-qbe-tlos\",\"price\":\"0.0150\",\"count\":\"2294.0866\",\"amount\":\"34.4113\",\"channel\":\"web\"}" }
2019-06-13T22:08:56 31430142 726abb... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 23, "direction" : 0 }
2019-06-13T22:08:55 31430140 d8504c... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-06-13T22:07:06 31429923 c148f0... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 22, "direction" : 0 }
2019-06-13T22:07:05 31429921 ad8351... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-06-13T22:06:19 31429829 f22898... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 23, "direction" : 1 }
2019-06-13T22:06:18 31429827 b79b11... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-06-13T22:05:36 31429742 3039fd... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "kainosblkpro", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "swedencornet", "telawakeiobp", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "theteloscope", "tlosimperabp", "tlsvenezuela"] }
2019-06-09T23:54:46 30751731 c4c227... transfer { "from" : "jacksonjones", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "0.0001 ACORN", "memo" : "" }
2019-06-09T23:53:41 30751603 4ec7ed... transfer { "from" : "jacksonjones", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "0.0001 ACORN", "memo" : "" }
2019-05-24T08:15:44 27876976 c3a468... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "cryptosuviio", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "kainosblkpro", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "swedencornet", "telawakeiobp", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosnigeria", "theteloscope", "tlosimperabp", "tlsvenezuela"] }
2019-05-23T13:42:45 27743546 528c80... transfer { "from" : "maltablock21", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "1000.0000 TULIP", "memo" : "Use TULIP at the Tulip Conference and EOSIO Block Producer & Technology Summit! June 3rd to 6th - San Francisco https://www.tulipconf.com/events/2019/6/6/eos-block-producers-summit" }
2019-05-20T16:53:27 27249722 57ac6a... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 20, "direction" : 1 }
2019-05-20T16:53:26 27249720 c2ba08... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-20T16:53:25 27249718 8934f9... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 20, "direction" : 1 }
2019-05-20T16:53:24 27249716 8a0e6b... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-20T16:45:13 27248734 078047... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 16, "direction" : 1 }
2019-05-20T16:45:12 27248732 74a6a3... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-20T16:43:52 27248573 d23b2b... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 17, "direction" : 1 }
2019-05-20T16:43:52 27248571 205b7b... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-20T16:43:09 27248487 bf5301... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 21, "direction" : 1 }
2019-05-20T16:43:08 27248485 1f3a5f... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-19T16:45:47 27076863 cb941c... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 15, "direction" : 1 }
2019-05-19T16:45:46 27076861 82786a... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-19T16:30:41 27075050 8f09a9... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 14, "direction" : 1 }
2019-05-19T16:30:40 27075048 fe47ab... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-19T16:25:44 27074456 661ee7... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 18, "direction" : 1 }
2019-05-19T16:25:43 27074454 9051fb... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-19T16:25:42 27074451 8789cd... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 18, "direction" : 1 }
2019-05-19T16:25:41 27074449 a3949e... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-19T16:24:39 27074326 9325d9... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 19, "direction" : 1 }
2019-05-19T16:24:38 27074324 2741d7... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-18T13:19:49 26879417 7b2ca8... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 21, "direction" : 0 }
2019-05-18T13:19:48 26879415 16d3fb... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-18T13:17:12 26879105 b94fa2... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 21, "direction" : 1 }
2019-05-18T13:17:11 26879103 26e494... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-05-14T02:38:07 26113600 e05d67... transfer { "from" : "robotcouncil", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "0.0050 TLOS", "memo" : "RoboShamBo demonstrates robot superiority and the human error that Paper can defeat Rock. The game's smart contract (compared to humans) is provably fair because robots do not need to cheat to defeat humans. Play at https://telos.robotgamespot.com" }
2019-05-07T15:40:24 25000133 85a434... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "cryptosuviio", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "kainosblkpro", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "swedencornet", "telawakeiobp", "telosafrica1", "teloscantons", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosnigeria", "theteloscope", "tlosimperabp", "tlsvenezuela"] }
2019-04-17T21:19:16 21589104 115bc4... transfer { "from" : "viitasphere1", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "75.0000 VIITA", "memo" : "Thank you for participating in the first Telos native Airgrab distributed by Viitasphere.com and stay tuned for further opportunities to earn VIITA." }
2019-04-12T21:08:02 20725292 8beb08... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 13, "direction" : 0 }
2019-04-12T21:08:01 20725290 bfeb46... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-04-08T19:48:17 20024766 a46e27... transfer { "from" : "telosdacdrop", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "49460.0000 TLOSDAC", "memo" : "Welcome to the TelosDAC community" }
2019-03-31T18:30:43 18635229 7eff51... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "bigironbptex", "blindblocart", "blocksmithio", "cryptosuviio", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "telawakeiobp", "telosafrica1", "teloscantons", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosnewyork", "telosnigeria", "theteloscope", "tlosimperabp", "tlsvenezuela"] }
2019-03-31T18:27:44 18634870 45c276... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "bigironbptex", "blindblocart", "blocksmithio", "cryptosuviio", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "telawakeiobp", "telosafrica1", "teloscantons", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosnigeria", "theteloscope", "tlosimperabp", "tlsvenezuela"] }
2019-03-27T17:02:44 17933618 4269ce... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "gu2tkmjshage", "quantity" : "21.0000 ACORN", "memo" : "I just wanted to be nice and send a random person some ACORN. You were that random person. " }
2019-03-22T10:30:37 17024481 e398c6... transfer { "from" : "proxibotstls", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "49459.7764 ROBO", "memo" : "Proxibots Airdrop - Play & Stake @ https://proxibots.io" }
2019-03-20T01:04:51 16611195 3cc82d... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 10, "direction" : 1 }
2019-03-20T01:04:50 16611193 59f1b0... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-20T01:04:40 16611173 18d5fd... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 9, "direction" : 1 }
2019-03-20T01:04:39 16611172 f5805a... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-20T01:02:56 16610965 6ef52c... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 8, "direction" : 0 }
2019-03-20T01:02:55 16610963 5272fd... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-19T07:58:00 16488002 8c047b... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "telawakeiobp", "telosafrica1", "teloscantons", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosnigeria", "telosuknodes", "theteloscope", "tlsvenezuela", "zionblockbp1"] }
2019-03-19T07:55:56 16487755 63d150... transfer { "from" : "tcrp11111552", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "21.0000 ACORN", "memo" : "" }
2019-03-19T07:54:54 16487631 c65597... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "tcrp11111552", "quantity" : "21.0000 ACORN", "memo" : "this is indeed a test of the acorn transfer" }
2019-03-19T07:53:43 16487489 d52375... transfer { "from" : "tcrp11111552", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "12.0000 ACORN", "memo" : "" }
2019-03-19T07:51:43 16487248 cf0ed4... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "tcrp11111552", "quantity" : "12.0000 ACORN", "memo" : "this is a test" }
2019-03-15T19:51:58 15883945 9eb357... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 10, "direction" : 0 }
2019-03-15T19:51:57 15883943 0f77c0... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-15T19:51:56 15883942 1b4d76... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 10, "direction" : 0 }
2019-03-15T19:51:55 15883939 f4e57d... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-10T22:52:40 15042692 a7e566... open { "owner" : "gyztinjqgage", "symbol" : "4,ACORN", "ram_payer" : "gyztinjqgage" }
2019-03-10T14:07:54 14979675 0083b2... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "swedencornet", "telawakeiobp", "telos1russia", "telosafrica1", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosuknodes", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "zionblockbp1"] }
2019-03-05T17:56:59 14144465 87058c... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blocksmithio", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "octagontelos", "swedencornet", "telawakeiobp", "telos1russia", "telosafrica1", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosghanago", "telosgreenbp", "telosmiamibp", "telosuknodes", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "zionblockbp1"] }
2019-03-05T17:52:56 14143979 07d6ba... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : [] }
2019-03-05T17:51:40 14143827 9c742c... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "10389.5832 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "10389.5832 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-03-05T17:52:04 14143514 dc9ff2... transfer { "from" : "chainriftcom", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "334.3620 TLOS", "memo" : "" }
2019-03-05T17:41:04 14142193 3f132d... transfer { "from" : "chainriftcom", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "20444.8045 TLOS", "memo" : "" }
2019-03-03T10:41:20 13748229 7a4553... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 3, "direction" : 1 }
2019-03-03T10:41:19 13748227 77ede2... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-03T10:41:18 13748224 4326cd... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 3, "direction" : 1 }
2019-03-03T10:41:17 13748222 29c290... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-03T10:40:47 13748164 18e293... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 7, "direction" : 0 }
2019-03-03T10:40:46 13748162 5a7baa... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-03T10:38:15 13747863 4c59f6... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 6, "direction" : 1 }
2019-03-03T10:38:15 13747863 354ce1... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-03-01T13:39:32 13424839 469be9... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 5, "direction" : 0 }
2019-03-01T13:39:31 13424837 dd2996... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-02-27T22:25:21 13142415 f0a98b... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bigironbptex", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosintasia", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-02-27T22:24:08 13142272 caed9e... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bigironbptex", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "nebulablocks", "southafrica1", "swedencornet", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosintasia", "telosnewyork", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-02-27T22:21:32 13141957 fa3a2b... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "beyondbtctls", "bpeosindexio", "caleosblocks", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "jijiplannode", "sanfranc1sco", "southafrica1", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telosafrica1", "telosafrique", "telosarabia1", "teloscantons", "telosdacnode", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosnigeria", "telosunlimit", "theteloscope", "tokenika4tls"] }
2019-02-27T22:20:02 13141777 a0b151... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "beyondbtctls", "bpeosindexio", "caleosblocks", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "jijiplannode", "sanfranc1sco", "southafrica1", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "telosarabia1", "telosdacnode", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosnigeria", "telosunlimit", "theteloscope", "tokenika4tls"] }
2019-02-25T15:34:53 12747640 3990df... open { "owner" : "gyztinjqgage", "symbol" : "4,ACORN", "ram_payer" : "gyztinjqgage" }
2019-02-20T16:01:07 11888498 ebe66a... open { "owner" : "gyztinjqgage", "symbol" : "4,VIITA", "ram_payer" : "gyztinjqgage" }
2019-02-19T21:19:52 11753820 21d54a... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "beyondbtctls", "bpeosindexio", "caleosblocks", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosouwallet1", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "jijiplannode", "sanfranc1sco", "southafrica1", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "telosarabia1", "telosdacnode", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosnigeria", "telosunlimit", "theteloscope", "tokenika4tls"] }
2019-02-19T21:17:35 11753547 feecaf... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "1116.8306 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "1116.8306 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-02-19T21:19:22 11753399 68d4a5... transfer { "from" : "chainriftcom", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "2233.6612 TLOS", "memo" : "" }
2019-02-19T21:13:27 11753051 532128... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : [] }
2019-02-18T16:45:19 11548391 501e05... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "beyondbtctls", "bpeosindexio", "csxcommunity", "eosgermanybp", "eosouwallet1", "eossandiego1", "eostribeprod", "eosvenezuela", "jijiplannode", "nebulablocks", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "telosarabia1", "teloscentral", "telosgermany", "telosghanago", "telosgoooooo", "telosintasia", "telosnigeria", "telosunlimit", "tokenika4tls"] }
2019-02-18T16:43:50 11548215 99705d... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : [] }
2019-02-18T16:28:30 11546374 80b68f... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "13456.6583 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "13456.6583 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-02-18T16:29:05 11546082 0cc1ef... transfer { "from" : "chainriftcom", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "26912.3721 TLOS", "memo" : "" }
2019-02-15T16:27:24 11028023 4be13f... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 4, "direction" : 2 }
2019-02-15T16:27:23 11028021 e9cb60... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-02-15T16:27:22 11028019 5d6b20... castvote { "voter" : "gyztinjqgage", "ballot_id" : 4, "direction" : 0 }
2019-02-15T16:27:21 11028017 40c874... mirrorcast { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,TLOS" }
2019-02-15T16:27:20 11028016 5deefe... regvoter { "voter" : "gyztinjqgage", "token_symbol" : "4,VOTE" }
2019-02-15T15:47:15 11023330 6a9c2c... open { "owner" : "gyztinjqgage", "symbol" : "4,VIITA", "ram_payer" : "gyztinjqgage" }
2019-02-09T23:00:25 10038455 2aa337... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosintasia", "telosnigeria", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-02-09T22:45:59 10036724 23b10d... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "110.3667 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "110.3667 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-02-09T22:43:22 10036531 539305... transfer { "from" : "akdexiotelos", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "215.7398 TLOS", "memo" : "From akdex.io,Thank you! (Reference trx_id: 046b567f9789b48c9b307fadb6295fc9acfef767b38baa7afeb8b71b43e4f924 ##72964##) " }
2019-02-09T22:13:50 10032987 ee4e6b... transfer { "from" : "akdexiotelos", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "5.9380 TLOS", "memo" : "From akdex.io,Thank you! (Reference trx_id: cb746d7e0d5de008da12dd5be8c18e8ed9eb70a48b17d2064f0490351d065c43 ##72957##) " }
2019-02-09T20:25:51 10019907 d83655... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosdacnode", "telosgermany", "telosintasia", "telosnigeria", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-02-09T09:17:02 9939831 2b92a5... issuedirect { "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "9967.8332 QBE", "memo" : "Redefining the definition of customer service, sales, and support as we've known it. Welcome to Qubicles.io - brought to you by www.fenero.com" }
2019-02-08T17:16:42 9824548 d85b9e... open { "owner" : "gyztinjqgage", "symbol" : "4,VIITA", "ram_payer" : "gyztinjqgage" }
2019-02-08T14:29:03 9804435 596701... open { "owner" : "gyztinjqgage", "symbol" : "4,VIITA", "ram_payer" : "gyztinjqgage" }
2019-02-02T00:57:28 8670346 b7dfcf... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosnewyork", "telosnigeria", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-02-02T00:56:06 8670182 92d1cd... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosnigeria", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-01-27T01:19:15 7638747 029073... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-01-26T23:21:31 7624621 ac38bd... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "200.1333 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "200.1333 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-01-26T23:19:28 7624374 0aefd0... buyram { "payer" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "quant" : "6.0300 TLOS" }
2019-01-26T23:16:20 7624119 f2ad8e... transfer { "from" : "akdexiotelos", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "395.8132 TLOS", "memo" : "From akdex.io,Thank you! (Reference trx_id: aba548644343944c806bf66f1c2bcee922717068618628e9ea793e55f4cdedea ##54640##) " }
2019-01-26T23:16:24 7624008 447b13... buyram { "payer" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "quant" : "1.0050 TLOS" }
2019-01-26T23:12:33 7623663 93dd17... transfer { "from" : "akdexiotelos", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "11.4885 TLOS", "memo" : "From akdex.io,Thank you! (Reference trx_id: aba548644343944c806bf66f1c2bcee922717068618628e9ea793e55f4cdedea ##54635##) " }
2019-01-26T22:54:03 7621325 0c4d17... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-01-24T12:41:36 7202501 5280e8... authorize { "account" : "gyztinjqgage", "password_hash" : "4c2a9e4e2c82828da522ac6b63c3dae2e4ace4b707c6a60ddbcc0eb68c318f82" }
2019-01-24T12:40:37 7202401 71fd2b... authorize { "account" : "gyztinjqgage", "password_hash" : "34e00b86c35ecdb2a655bad130760b0ef6193c502751e69445e8ce4f44d5e76b" }
2019-01-24T12:39:41 7202274 9a8609... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "0.7764 TLOS", "memo" : "50,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-24T10:35:33 7187413 6cd3a1... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-01-22T11:44:52 6850385 a8069b... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-01-15T01:04:00 5565742 a201b2... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telos1russia", "telosafrica1", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2019-01-15T01:01:27 5565436 a71345... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "2300.5000 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "2300.5000 TLOS", "transfer" : 0 }
2019-01-15T00:56:25 5564830 4eb4a3... transfer { "from" : "tcrp11111552", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "737.0000 TLOS", "memo" : "" }
2019-01-15T00:35:23 5562435 45ef38... authorize { "account" : "gyztinjqgage", "password_hash" : "59acad6cf170c5c320303fa443af8213ac00a1b40e5df43d98ddfe00d19991dc" }
2019-01-15T00:33:40 5561739 f5bc24... transfer { "from" : "chainriftcom", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "3859.6409 TLOS", "memo" : "" }
2019-01-08T15:00:09 4458409 122a71... authorize { "account" : "gyztinjqgage", "password_hash" : "2fa54357141ebbfff8139a82ae756f34365f89dfe78683b31dfa1985aad15f7e" }
2019-01-08T14:38:38 4455824 bcc52d... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "4.9787 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:38:21 4455789 5870d0... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.0000 TLOS", "memo" : "51,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:37:20 4455670 fc9807... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.8429 TLOS", "memo" : "84,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:33:28 4455203 df5920... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.5857 TLOS", "memo" : "75,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:32:57 4455143 2e25be... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.4920 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:32:51 4455129 2c8f7d... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.4920 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:32:41 4455115 e01e64... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.4920 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:31:11 4454933 4870ff... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.4920 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:30:26 4454839 e019bb... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.0000 TLOS", "memo" : "60,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:29:56 4454790 78c779... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "2.2520 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:27:43 4454511 193ae2... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "0.1000 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:26:48 4454402 bab998... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "0.8451 TLOS", "memo" : "60,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:26:22 4454349 dc24f4... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.3618 TLOS", "memo" : "96,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:26:09 4454326 129ea2... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "1.3618 TLOS", "memo" : "82,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:25:41 4454269 0ad141... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "0.4477 TLOS", "memo" : "49,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2019-01-08T14:25:06 4454200 78563c... transfer { "from" : "gyztinjqgage", "to" : "epsdcclassic", "quantity" : "0.1000 TLOS", "memo" : "50,0,epsreferrals,4142d7c4c1c8" }
2018-12-28T11:15:20 2531375 2a47da... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "582.0000 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "582.0000 TLOS", "transfer" : 0 }
2018-12-28T11:13:47 2530828 d228f6... transfer { "from" : "chainrifttls", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "1164.5833 TLOS", "memo" : "" }
2018-12-25T00:53:44 1938710 416612... delegatebw { "from" : "gyztinjqgage", "receiver" : "gyztinjqgage", "stake_net_quantity" : "5076.1398 TLOS", "stake_cpu_quantity" : "5076.1398 TLOS", "transfer" : 0 }
2018-12-24T19:59:40 1903062 f1ec6b... transfer { "from" : "chainrifttls", "to" : "gyztinjqgage", "quantity" : "10132.4917 TLOS", "memo" : "" }
2018-12-23T22:16:31 1747761 8f60af... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telos1russia", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "telosvoyager", "theteloscope", "tlosimperabp"] }
2018-12-23T22:15:21 1747621 b2f5a2... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telos1russia", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "theteloscope", "tlosimperabp", "votedutcheos"] }
2018-12-23T22:15:13 1747605 420e9a... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : ["atticlabtlbp", "bpeosindexio", "caleosblocks", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosgermanybp", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "jijiplannode", "southafrica1", "swedencornet", "telasiachina", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telgoingosbp", "telos1russia", "telosafrique", "teloscantons", "teloscentral", "telosgermany", "telosintasia", "telosmiamibp", "telosunlimit", "theteloscope", "tlosimperabp", "votedutcheos"] }
2018-12-23T22:11:27 1747153 c54cdd... voteproducer { "voter" : "gyztinjqgage", "proxy" : "", "producers" : [] }